Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

REGULACJE PRAWNE

  Place zabaw to wspaniała zabawa, ale i duża odpowiedzialność, bowiem najważniejsze jest bezpieczeństwo. Każda placówka szkolna, która otrzyma środki na wybudowanie zewnętrznego placu zabaw musi spełnić szereg bardzo restrykcyjnych wymagań, które regulują m.in. rodzaj i grubość wymaganej nawierzchni, typ montowanych urządzeń, oraz sposób ich ustawienia, a także wiele mniejszych, aczkolwiek równie istotnych kwestii.

Oto niektóre ustawy i akty prawne związane z tematyką placów zabaw:

p Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) - Teren placu zabaw powinien spełniać wymogi pod względem ilości nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosownych odległości  - http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm

p Norma PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych oraz należy je realizować zgodnie z wymogami w/w normy

p Norma PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z jej wymogami

p Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) – wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia, powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty (pobierz plik ).

p Dyrektywa Unii Europejskiej, która w Załączniku I, punkt 3. wyłącza urządzenia na place zabaw z grupy produktów zwanej zabawkami           (pobierz plik).

p Nowa Wersja Ustawy Prawo budowlane dotyczy także urządzeń na place zabaw, ponieważ są one elementami małej architektury (pobierz plik).

p Ustawa o normalizacji zawiera informację (art. 4 punkt 3), iż przestrzeganie Norm dotyczących placów zabaw jest dobrowolne. Jednak w przypadku zastosowań rozwiązań innych niż zapisane w Normach właściciel lub producent będzie musiał wykazać, że zapewnił bezpieczeństwo w inny sposób            (pobierz plik).

p Zmiany do aktu prawnego o odległościach na placu zabaw (pobierz plik).

p Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie placów zabaw (pobierz plik).

p Ustawa nadająca Państwowej Inspekcji Handlowej kompetencje do kontroli produktów z punktu widzenia nieobowiązkowych norm (pobierz plik).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Bezpieczny Plac Zabaw - projektowanie
placu zabaw, tworzenie kosztorysu, doradztwo w przygotowaniu SIWZ.
BPZ - Bezpieczny Plac Zabaw
ul. Złotej Jesieni 23
05-820 Piastów

Strona główna | O nas | Regulacje prawne | Wniosek MEN | Radosna Szkoła | Budowa placu zabaw | Usługi | Kontakt